Intyg för sjöfolk

Vi är här för att hjälpa dig, oavsett om du redan är sjöman eller har ambitionen att bli en. Vi är anslutna till Sjöläkarwebben och kan utfärda ditt intyg direkt under din undersökning. Du kommer att få en kopia av intyget som är signerad av läkaren och som du kan ta med dig ombord. Denna läkarundersökning är av avgörande betydelse för att säkerställa att du uppfyller de krav som Transportstyrelsen har fastställt för sjöfolk.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det ett krav att alla sjömän genomgår en läkarundersökning vartannat år, med undantag för dem som arbetar inom inre fart, där kravet är var fjärde år.

För att genomföra din läkarundersökning, vänligen se till att ta med följande dokument och information:

  • Giltig legitimation
  • En aktuell lista över de mediciner du för närvarande använder
  • Uteblivet besök debiteras som ett besök
  • Anslutna till sjöläkarwebben
  • Syntest inklusive färgblindhet
  • Tillgängliga tider på helgen
  • Intyg utskrivet direkt vid läkarundersökningen
  • 1000 kr
  • Avbokning möjlig 24h innan planerat besök