Intyg för sjöfolk

Vi hjälper dig som ska är eller ska bli sjöman. Vi är anslutna till sjöläkarwebben och ordnar ditt intyg till dig direkt vid undersökningen. Du får en kopia signerad av läkaren som du kan ta med ombord. Undersökningen säkrar att du uppfyller de krav som Transportstyrelsen har bestämt för sjöfolk.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter skall alla sjömän genomgå en läkarundersökning vartannat år (var 4e år vid inre fart).

Vad behöver jag ta med?
- Giltig legitimation
- Medicinlista

  • Anslutna till sjöläkarwebben
  • Syntest inklusive färgblindhet
  • Tillgängliga tider på helgen
  • Intyg utskrivet direkt vid läkarundersökningen
  • 900 kr
  • Avbokning möjlig 24h innan planerat besök