Undrar du över något?

Om reseintyget
 • Reseintygen är på engelska
 • Alla reseintyg kommer med QR kod & läkarens underskrift
 • Reseintygen är certifierade av E-hälsomyndighetens Covidbevis
Vart & hur länge gäller reseintyget?
 • Reseintygen gällen i alla länder över hela världen
 • Giltighetstiden på reseintygen varierar mellan 24 till 96 timmar beroende på vilket land du ska resa till
Att tänka på inför besöket
 • Du ska ha varit symptomfri i minst 48 timmar
 • Tag med giltigt pass
 • För personer som ej fyllt 16 måste vårdnadshavare vara med vid besöket
När får jag svar efter att jag tagit testet?
 • Du får alltid resultat inkl. reseintyg samma dag som testet utfördes. 
 • RT-PCR: Senast kl 16:00 samma dag som besöket
 • Antigen-test: Inom 1 timme efter besöket

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? KONTAKTA OSS!

Telefon: 031-7617700
Mail: info@intygslakaren.se
Instagram: Intygsläkaren
Facebook: Intygsläkaren
Adress: Södra Allégatan 12, 413 01 Göteborg

Any questions?

About the Travel Certificate

 • The Travel Certificates are in English
 • All Certificates comes with a QR code & a doctors signature
 • The Travel Certificates are certified by the E-Health Authorities
 • Where and for how long is the travel certificate valid?
  • The Travel Certificates are valid in all countries
  • The period of validity varies between 24 to 96 hours depending on your travel destination
   
  Pre-visit preparations
  • You have been asymptomatic for 48 hours
  • Bring a valid passport
  • Patients below 16 years of age must be accompanied by caregiver
  When will i get the result and travel certificate?
  • You will get the result incl travel certificate same day the test was performed
  • RT-PCR: By latest 4:00 Pm same day as the visit 
  • Antigen-test: within 1 hour post visit

  ANY QUESTIONS?
  CONTACT US!

  Telephone: 031-7617700
  Mail: info@intygslakaren.se
  Instagram: Intygsläkaren
  Facebook: Intygsläkaren
  Address: Södra Allégatan 12, 413 01 Gothenburg