Läkarintyg FÖR KÖRkortsBEHÖRIGHET (Buss, Lastbil och Taxi)

Vi erbjuder vår hjälp till dig som antingen planerar att skaffa ett nytt körkort för tyngre fordon eller behöver förnya din befintliga körbehörighet. Vårt mål är att göra processen smidig och snabb för dig. Vi utfärdar ditt intyg elektroniskt, vilket minskar handläggningstiden avsevärt. Ditt intyg blir tillgängligt så snart du har genomgått den nödvändiga läkarundersökningen. Denna undersökning syftar till att säkerställa att du uppfyller de medicinska kraven som Transportstyrelsen har fastställt.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det obligatoriskt för alla som ansöker om ett nytt körkort för tyngre fordon att genomgå en läkarundersökning. För att behålla dina körbehörigheter måste du regelbundet förnya dem före utgångsdatumet. Denna förnyelse krävs för att visa att du fortfarande uppfyller de medicinska kraven. Detta gäller särskilt för alla som har fyllt 45 år. Efter 45-årsåldern måste du genomgå en läkarundersökning vart femte år.

För att genomföra läkarundersökningen, kom ihåg att ta med följande dokument och information:

 • Giltig legitimation
 • En lista över de mediciner du för närvarande använder
 • Eventuell synundersökning (om detta är redan ordnat)
 • Uteblivet besök debiteras som ett besök.

 • Läkarintyget skickas elektroniskt direkt efter läkarundersökningen
 • Finns tillgängliga tider på helgen
 • Syntest ingår
 • C1, C och CE
 • D1, D och DE
 • 1000 kr
 • Avbokning möjlig 24h innan planerat besök