Högre Behörighetsintyg

På Intygsläkaren är vi medvetna om att för att få och behålla högre körbehörighet för att köra taxi, buss och lastbil krävs speciella medicinska kontroller. Vi är här för att göra denna process smidig och effektiv för dig. Nedan beskriver vi de medicinska undersökningar som krävs för högre behörighet och hur vi på Intygsläkaren kan hjälpa dig med detta.


Varför Behöver du Ett Högre Behörighetsintyg?


Ett högre behörighetsintyg är nödvändigt för att säkerställa att du uppfyller de medicinska kraven som Transportstyrelsen har fastställt. Detta intyg krävs för att du ska kunna köra fordon som taxi, buss och lastbil på ett säkert sätt.


Hur Får du Ett Högre Behörighetsintyg?


Att få ett högre behörighetsintyg hos Intygsläkaren är enkelt:


1. Boka en tid online eller via telefon: Vår bokningsprocess är snabb och enkel. Du kan välja en tid som passar dig bäst.

2. Kom till din bokade tid och genomför en medicinsk undersökning: Våra erfarna läkare kommer att genomföra en noggrann undersökning.

3. Få ditt intyg snabbt och smidigt: Efter undersökningen får du ditt högre behörighetsintyg direkt.


Klicka här för att boka tid


Våra Tjänster för Högre Behörighetsintyg


Blodtryck och Puls: Vi mäter ditt blodtryck och puls noggrant för att bedöma din hjärt- och kärlhälsa.

Hjärta: Vi utför en grundlig bedömning av ditt hjärta med hjälp av stetoskop för att upptäcka eventuella oregelbundenheter.

Neurologisk Undersökning: Vi bedömer ditt nervsystem genom att utföra tester för motoriska färdigheter och balansövningar.

Blodsockerprov: Vi tar ett blodprov för att mäta ditt blodsocker och säkerställa att det är inom acceptabla gränser.

Synundersökning: Vi går igenom synkraven, synfältet och ögonmotoriken för att se till att du uppfyller kraven för högre behörighet.


Vad Behöver du Ta med?

För att din undersökning ska gå så smidigt som möjligt, se till att ta med följande:

• Giltig legitimation

• Medicinlista, om du använder några läkemedel

• Observera att uteblivna besök debiteras som ett besök


Har du några funderingar eller frågor? Du kan alltid nå oss via telefon eller e-post, så hjälper vi dig med dina behov. Boka din tid hos Intygsläkaren idag och säkerställ att du har alla nödvändiga dokument för att fortsätta din karriär som förare.