Högre behörighets intyg

På Intygsläkaren är vi medvetna om att för att få och behålla högre körbehörighet för att köra taxi, buss och lastbil krävs speciella medicinska kontroller. Vi är här för att göra denna process smidig och effektiv för dig. I det här blogginlägget kommer vi att beskriva de medicinska undersökningar som krävs för högre behörighet, och hur vi på Intygsläkaren kan hjälpa dig med detta.

**1. Blodtryck och Puls: En viktig del av att upprätthålla högre körbehörighet är att säkerställa att du har en god hjärt- och kärlhälsa. Därför mäter vi ditt blodtryck och puls noggrant för att bedöma din fysiska hälsa.

**2. Hjärta: Vi utför en grundlig bedömning av ditt hjärta. Detta innebär att vi noggrant lyssnar på ditt hjärta med hjälp av ett stetoskop för att upptäcka eventuella oregelbundenheter eller problem.

**3. Neurologisk Undersökning: För högre körbehörighet är det också viktigt att bedöma ditt nervsystem. Vi utför en neurologisk undersökning som kan inkludera tester för motoriska färdigheter och balansövningar

**4. Blodsockerprov: Ditt blodsocker är en viktig aspekt av din övergripande hälsa. Vi kan ta ett blodprov för att mäta ditt blodsocker och säkerställa att det är inom de acceptabla gränserna för att upprätthålla högre körbehörighet.

**5. Synundersökning: Vi går igenom synkraven, synfältet och ögonmotoriken för att se till att du uppfyller kraven för högre behörighet.


Hos Intygsläkaren erbjuder vi en professionell och smidig medicinsk undersökning för att hjälpa dig att upprätthålla din högre körbehörighet och fortsätta din karriär som taxiförare. Din säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet, och våra erfarna läkare står till ditt förfogande för att svara på dina frågor och ge dig den bästa vård och service.