Fit-for-fly

Vissa destinationer kan kräva att du genomgår en läkarundersökning innan du kommer fram. Detta kan bero på att man vill utesluta insjuknande på destinationen. Men även risken för smittspridning av vissa sjukdomar. Vi på Intygsläkaren hjälper dig snabbt och smidigt för att underlätta din resa. Våra läkare har en stor erfarenhet av intygskförskrivning och hjälper dig med intyget vid läkarundersökningen. Vi har tillgång till både blodprovstagning och röntgenundersökning (så som lungröntgen) om det är behov för det.

Vad behöver jag ta med?
- Giltig legitimation
- Pass
- Intygskraven
- Medicinlista

  • Snabbt och enkelt
  • Tillgängliga tider på helgen
  • Läkarundersökning enligt krav
  • 1000 kr (tillkommer extra kostnader vid provtagning och röntgen)
  • Avbokning möjlig 24h innan planerat besök