Adoptionsinytg

Vid adoption är det ofta nödvändigt att skaffa ett intyg för att säkerställa att adoptivföräldrarna och det adopterade barnet är i god hälsa. Ett av de vanligaste kraven är att genomföra tester för hiv och urinsticka. Denna process är av yttersta vikt för att säkerställa hälsan och välbefinnandet hos alla inblandade parter.

Vi på Intygsläkaren är här för att stödja er i denna process, och våra erfarna läkare är väl förtrogna med utfärdande av adoptionsintyg som inkluderar kraven för hiv- och urintester. Vi strävar efter att göra hela processen så smidig och effektiv som möjligt.

För att säkerställa att ni är väl förberedda för adoptionsprocessen, kom ihåg att ta med följande dokument och information när ni besöker oss:

  • Giltig legitimation
  • Eventuella specifika krav för adoptionsintyget
  • Beredskap att genomgå tester för hiv och urinsticka för att uppfylla de nödvändiga kraven för er adoptionsprocess.
  • Beredskap för att genomgå EKG.
  • Provtagning
  • Läkarundersökning
  • Kontakta oss för prisförslag
  • Kostnad för intyg är 1500kr
  • Provtagning kostar 800kr